ISO 14001 certificering (milieu)

Wie zijn ISO 14001 gecertificeerd
Wereldwijd zijn meer dan 300.000 organisaties gecertificeerd conform deze standaard (bron NEN).  Deze certificering is geschikt voor elke organisatie, ongeacht grootte of branche, die zich in wil zetten voor duurzaam ondernemen. Door toepassing van de zogenoemde High Level Structure is de norm nu nog gemakkelijker te integreren met de ISO 9001 kwaliteitsmanagement. ISO 14001 en ISO 9001 zijn nu gesynchroniseerd, waardoor de inhoudsopgaven van beide normen en de procesmanagementprincipes gelijk zijn. Ze kunnen nu makkelijk worden geïntegreerd tot één managementsysteem.

Wat is ISO 14001
De ISO 14001 is een internationale norm voor milieumanagementsystemen. Met behulp van een milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. 

Waarom ISO 14001 certificering
Met een ISO 14001 certificaat toont u aan dat u structureel bezig bent met het verbeteren van uw milieuprestaties. Enkele redenen treft u hieronder.

Extern ISO 14001 omdat:
• uw huidige opdrachtgevers een ISO 14001 certificaat van u verlangen;
• het vereist is bij aanbestedingen en nodig is om (nieuwe) opdrachten binnen te halen;
• de overheid verplicht is, sinds 2010, steeds duurzamer in te kopen;
• het aan uw omgeving laat weten dat u structureel met de milieuprestaties van uw organisatie bezig bent;
• het ISO 14001 certificaat u onderscheidt van uw concurrenten.

Intern ISO 14001 omdat:
• de ISO 14001 norm u helpt uw milieuprestaties van uw organisatie continu te verbeteren;
• de ISO 14001 milieu norm helpt structuur aan te brengen in de voor uw geldende wet- en regelgeving;
• de ISO 14001 norm u helpt structuur en uniformiteit aan te brengen in uw werkzaamheden waar deze van invloed zijn op uw milieuprestaties;
• de ISO 14001 norm u helpt duidelijkheid te creëren met betrekking tot taken, bevoegdheden en verplichtingen van uw medewerkers met betrekking tot de milieuprestaties.

Wat de reden voor de ISO 14001 certificering ook is, een ISO 14001 certificering draagt u, zonder twijfel bij aan een bewustere, schonere, verantwoordelijke maatschappij.

Hoe ISO 14001 certificeren
Certificeren gebeurt door een externe partij, een daartoe ‘geaccrediteerde’ certificerende instelling. Waar een accountant een externe financiële check op uw financiën doet, controleert een certificerende instelling uw milieumanagementsysteem.

Het stappenplan voor een ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem treft u hieronder:

Stappenplan

  • 1. Kennismaking met uw organisatie en nulmeting;

  • 2. Op basis van de gevraagde ontvangen informatie en documenten ontwikkel ik een op maat geschreven (digitaal) milieumanagementsysteem dat binnen de kaders van de ISO 14001 compleet is en een goede basis vormt voor uw organisatie;

  • 3. Uw organisatie geeft vervolgens (met ondersteuning van mij) nadere invulling van de procedures, formulieren en documenten om maximaal aan te sluiten bij de werkwijze van uw organisatie;

  • 4. Evaluatie van het milileumanagementsysteem (interne audit). In deze fase wordt het milieumanagementsysteem naast de ISO 14001 norm gelegd om de laatste tekortkomingen aan het licht te brengen. Hiervan wordt een uitgebreide rapportage met bevindingenlijst opgesteld;

  • 5. De laatste stap is het verlenen van het ISO 14001 certificaat door een geaccrediteerde instelling. U dient hiervoor zelf een overeenkomst af te sluiten met een onafhankelijke certificeringsinstantie (Tüv, Kiwa, Dekra, DNV, Lloyd’s, etc.).

Is uw interesse gewekt?

Voor een kennismaking en een geheel vrijblijvend gesprek kunt u onderstaand formulier invullen. Ik neem dan z.s.m. contact met u op.

Landingsformulier

06 18913387
info@awake-advies.nl