HKZ certificering (kwaliteitszorg)

Wie zijn HKZ gecertificeerd
In Nederland zijn ruim 4000 afgegeven HKZ certificaten (bron HKZ).  HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld voor kleine organisatie in de zorg, jeugdzorg, publieke gezondheidszorg, verpleeg, verzorgingshuizen & thuiszorgorganisaties, kinderopvang, GGZ, etc. HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar.

Wat is HKZ
HKZ staat voor ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector’. Stichting HKZ heeft per branche een set normen samengesteld die met elkaar staan voor een gedegen organisatieaanpak. HKZ is de Nederlandse zorgvertaling van de internationale ISO 9001 norm. Wanneer het kwaliteitszorgsysteem effectief wordt inzet, draagt dit bij aan:

  • procesbeheersing en kwaliteitsverbetering
  • doelgerichtheid
  • centraal stellen van de cliënten
  • transparantie
  • vergroten van het lerend vermogen van de organisatie.


Waarom HKZ certificering
Een HKZ certificaat is een objectief bewijs dat een organisatie kwaliteit hoog in het vaandel heeft en zich hier periodiek op laat controleren door een onafhankelijke instantie: een certificerende instelling.

Commercieel belang: steeds vaker eisen overheid en opdrachtgevers een bepaalde certificering van hun leveranciers. Dus wilt u aan dergelijke opdrachtgevers blijven leveren, dan is certificering een eis.

Bedrijfsrendement: Het is bekend, dat organisaties die kwaliteitsmanagement als integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering beheersen, een hoger bedrijfsrendement behalen, dan organisaties die dit niet doen. “Stuur je op kwaliteit dan dalen de kosten, maar stuur je op kosten dan daalt de kwaliteit”.

Hoe HKZ certificeren
Certificeren gebeurt door een externe partij, een daartoe ‘geaccrediteerde’ certificerende instelling. Waar een accountant een externe financiële check op uw financiën doet, controleert een certificerende instelling uw kwaliteitszorgsysteem.

Het stappenplan voor een HKZ gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem treft u hieronder:

Stappenplan

  • 1. Kennismaking met uw zorginstelling en nulmeting;

  • 2. Op basis van de gevraagde ontvangen informatie en documenten ontwikkel ik een op maat geschreven (digitaal) kwaliteitszorgsysteem dat binnen de kaders van de HKZ compleet is en een goede basis vormt voor uw zorginstelling;

  • 3. Uw zorginstelling geeft vervolgens (met ondersteuning van mij) nadere invulling van de procedures, formulieren en documenten om maximaal aan te sluiten bij uw werkwijze;

  • 4. Evaluatie van het kwaliteitszorgsysteem (interne audit). In deze fase wordt het kwaliteitszorgsysteem naast de HKZ norm gelegd om de laatste tekortkomingen aan het licht te brengen. Hiervan wordt een uitgebreide rapportage met bevindingenlijst opgesteld;

  • 5. De laatste stap is het verlenen van het HKZ certificaat door een geaccrediteerde instelling. U dient hiervoor zelf een overeenkomst af te sluiten met een onafhankelijke certificeringsinstantie (Tüv, Kiwa, Dekra, DNV, Lloyd’s, etc.).

Is uw interesse gewekt?

Voor een kennismaking en een geheel vrijblijvend gesprek kunt u onderstaand formulier invullen. Ik neem dan z.s.m. contact met u op.

Landingsformulier

06 18913387
info@awake-advies.nl